Konisk hornantenn

Millimeter Wave RF-modulbearbetning

Millimetervågsradiofrekvensmodulbearbetning är en nyckelteknologi inom kommunikationsindustrin.Det spelar en nyckelroll för att förbättra kvaliteten på trådlösa och RF-modulsystem baserade på passiva mikrovågskomponenter.Den avancerade RF-mässingsskalbehandlingstekniken höjer prestandan och effektiviteten hos millimetervågs RF-modulbearbetningsteknik till en ny nivå.mmWave RF-modulbearbetningsteknik fungerar i frekvensområdet 30-300 GHz.Detta är en komplex process som involverar montering och justering av olika komponenter såsom effektförstärkare, filter och mixers.Dessa komponenter är behandlade med RF-mässingshöljen för att förbättra deras signalöverföring och stabilitet.Tillämpningen av mmWave RF-modulbehandlingsteknologi har revolutionerat kommunikationsindustrin.Det underlättar utvecklingen av system med hög hastighet och hög bandbredd, såsom 5G-nätverk, som kan bearbeta stora mängder data med oöverträffade hastigheter.Användningen av trådlösa och radiofrekvensmoduler blir allt vanligare inom olika kommunikationsområden såsom satellitkommunikation, trådlös kommunikation och radarsystem.Sammanfattningsvis är millimetervågs RF-modulbehandling en viktig teknik inom kommunikationsindustrin.Det underlättar utvecklingen av högpresterande trådlösa och radiofrekvensmodulsystem, som är väsentliga för moderna kommunikationstillämpningar.Införandet av avancerad RF-mässingshusbehandlingsteknik förbättrar ytterligare kapaciteten hos mmWave RF-modulbearbetningsteknologi, vilket gör den till ett oumbärligt verktyg för kommunikationsingenjörer och forskare.

Rf mässingsväska

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Wr1.9 Horn Cavity

Process och montering i mikrovågsugn

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Millimetervågs RF-modulbearbetning

RF aluminiumfodral

Övre och nedre hålighet kombinerad vågledare

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Millimetervågs RF-modulbearbetning

ny vågledare

Millimetervågs RF-modulbearbetning

Antennbas

Millimetervågs RF-modulbearbetning

vågledarbelastningsprocess

Millimetervågs RF-modulbearbetning

vågledarmutter och spole