ungefär 1

Anpassad service

Anpassad process

1. Marknadsavdelning:Erbjud kunderna offert enligt ritning eller specifikation och upprätta avtal

anpassad process (1)

2. Designavdelning:Designa och modifiera ritningar enligt kundens användningskrav och bearbetningsteknik

nd

3. Programmeringsavdelning:Processimulering och programmering

anpassad process (3)

4. Bearbetningscenter:Välj lämplig maskin och skärverktyg för bearbetning

ndf

5. Inspektionsavdelning:Besiktning av färdiga och halvfabrikat

anpassad process (5)
anpassad process (6)

6. Ytbehandling:Samordning med specialiserad ytbehandlingstillverkare

rtu

7. Leveransavdelning:Välj lämplig förpackning och leverans enligt produkternas karaktär

ytj